ბაკურიანის საინფორმაციო მონიტორები ALGO on Facebook

ბაკურიანის საინფორმაციო მონიტორები

ბაკურიანის საინფორმაციო მონიტორები

 

ბაკურიანის საკურორტო კომპლექსში დამონტაჟდა საინფორმაციო მონიტორები, რომელთა დანიშნულებაა დამსვენებელთათვის შემდეგი ინფოემაციის მიწოდება:

- მაშველების მუშაობის საათები;
- საბაგიროების მუშობის საათები;
- ტემპერატურა;
- ქარის სიჩქარე;
- მიმდინარე დრო;
- ინფორმაცია მოქმედი ტრასების შესახებ;
- ინფორმაცია ტრასების სიმაღლის და სირთულის შესახებ;
- ინფორმაცია საბაგიროების შესახებ;

სულ დამონტაჟდა 14 მონიტორი და 3 ვიდეოეკრანი შემდეგ სადგურებზე:

- "პირველი"
- "დეკა"
- "კ/თ დიდველი"
- "პანორამა"
- "დიდველი"
- "მიტარბი"
- "კოხტა გორა"
- "კოხტა პლატო"


 
თბილისი 0131
იოანე პეტრიწის 17
T: 238 16 09;
599 94 00 67;
599 50 70 25;