ვალუტის კურსების და სალომბარდო ტაბლოები ALGO on Facebook

ელექტრონული სავალუტო და სალომბარდო ტაბლოები

 

 ფასების ცხრილი - ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით.

დაგვიკავშირდით 599 94 00 67 ან 599 50 70 25

            

დანიშნულება:
სავალუტო კურსების შესახებ ინფორმაციის ინდიკაცია:
- ბანკებში;
- მიკროსაფინანსო ჯგუფებში;
- ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში.

თავისებურებები:
- ხუთამდე სხვადასხვა ვალუტის კურსის ინდიკაცია ორივე მიმართულებით;
- ოთხი ან ხუთი ათობითი თანრიგი ყოველი მიმართულებისთვის;
- სიმბოლოების სიმაღლე 38 დან 500 მმ-მდე დაკვეთით;
- შესრულება შიდა და გარე გამოყენებისათვის;
- მართვა PC-ს მეშვეობით, მისი ძირითადი გამოყენების შეუზღუდავად;
- ორმხრივი კავშირი PC-სთან;
- PC-დან მართვის ინტერფეისი დაკვეთით: RS232, USB, USB+RS485, GSM ან ETHERNET ინტეგრირებული ვებ სერვერით;
- სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა;
- სიკაშკაშის რეგულირების 5 ფიქსირებული საფეხური;
- სიკაშკაშის მართვა მითითებულ საათებში ან წლიური გრაფიკით ავტომატურ რეჟიმში;
- მინათების მართვა მითითებულ საათებში ან წლიური გრაფიკით ავტომატურ რეჟიმში;
- ციმციმის ეფექტი;
- ავტონომიური სარეზერვო კვება დაკვეთით;
- დროის და ტემპერატურის ინდიკაცია დაკვეთით;
- ნებისმიერი დიზაინი დაკვეთით;
- დამკვეთის ლოგოს განთავსება დაკვეთით.

 

მზადდება რამოდენიმე სახეობის მოყვანილობის მქონე ციფრებით:

7 სეგმენტიანი მატრიცული ინდიკატორებით  
ერთმწკრივიანი სეგმენტებით Series_M  
ორმწკრივიანი კლასიკური სეგმენტებით Series_S
ორმწკრივიანი პირამიდისებური სეგმენტებით Series_G  
ორმწკრივიანი მართკუთხა სეგმენტებით Series_Q  
სამ და მეტმწკრივიანი კლასიკური სეგმენტებით Series_S

ტაბლოების ფასები გამოითვლება ციფრების ზომაზე, გამოსახული ვალუტების რაოდენობაზე (მაგ. ერთი რომელიმე ვალუტის ყიდვა/გაყიდვა - ითვლება ერთ ვალუტად) და ტაბლოს მხარეების რაოდენობაზე (ტაბლოები შეიძლება იყოს ერთმხრივი ან ორ მხრივი) დამოკიდებულებით.

 
მზადდება დაკვეთით

Description: 


 
თბილისი 0131
იოანე პეტრიწის 17
T: 238 16 09;
599 94 00 67;
599 50 70 25;